• 24小时EMC整改热线

    400-014-4913

  • 1KE1G3V0C

1KE1G3V0C

选型中心 | 2020年8月13日 上午9:21

常用型号:1KE1G3V0、1KE1G3V3、1KE1G5V0、1KE1G3V0C、1KE1G3V3C、1KE1G5V0C、1KE1I3V0、1KE1I3V3、1KE1I5V0、1KE1I3V0C、1KE1I3V3C、1KE1I5V0C

Part
Number
VRWM
(V)
VBR
(V)
VC
(V)
CJ
(pF)
Package
1KE1G3V0347.5125SOD-523
1KE1G3V33.358.4105SOD-523
1KE1G5V056.211.680SOD-523
1KE1G3V0C347.5125SOD-523
1KE1G3V3C3.358.4105SOD-523
1KE1G5V0C55.611.680SOD-523
1KE1I3V0349.880SOD-882
1KE1I3V33.3510.480SOD-882
1KE1I5V056.212.365SOD-882
1KE1I3V0C349.880SOD-882
1KE1I3V3C3.3510.480SOD-882
1KE1I5V0C56.212.365SOD-882
1KE3F033.34193SOD-323
1KE3F0556193SOD-323
1KE3F0888.518.33SOD-323
1KE3F121213.318.33SOD-323
1KE3F03C3.3418.53SOD-323
1KE3F05C5618.53SOD-323
1KE3F08C88.528.63SOD-323
1KE3F12C1213.328.63SOD-323
1KE3I033.3473SOD-882
1KE3I055673SOD-882
1KE3I0888.59.83SOD-882
1KE3I121213.39.83SOD-882
1KE3I151516.713.43SOD-882
1KE3I18182013.43SOD-882
1KE3I03C3.34193SOD-882
1KE3I05C56193SOD-882
1KE3I08C88.5243SOD-882
1KE3I12C1213.3243SOD-882
1KE3I15C1516.728.83SOD-882
1KE3I18C182028.83SOD-882
1KE5I5V0C5680.5SOD-882
1KE8I5.0C5400.05SOD-882
ESD3Z5V0565350SOD-323
ESD3Z121213.35150SOD-323
ESD5Z2.52.5410.9145SOD-523
ESD5Z3.33.3514.1105SOD-523
ESD5Z5.056.218.680SOD-523
ESD5Z6.066.820.570SOD-523
ESD5Z7.077.522.765SOD-523
ESD5Z121214.12555SOD-523
ESD5Z3.3C3.3514.1105SOD-523
ESD5Z5C55.611.625SOD-523
ESD8D3.33.3510.480SOD-882
ESD8D5.056.212.365SOD-882
ESD8D121213.323.730SOD-882
ESD8D5C57.512.530SOD-882
ESD8D5.0ST5G55.610SOD-882
ESDALC6V156.110SOD-882
ESD8L3.33.34.8120.9SOD-882
ESD8L5.055.49.80.9SOD-882
ESD8L5.0C56120.5SOD-882
GBLC033.34193SOD-323
GBLC0556193SOD-323
GBLC0888.518.33SOD-323
GBLC121213.318.33SOD-323
GBLC151516.718.53SOD-323
GBLC18182018.53SOD-323
GBLC242426.728.63SOD-323
GBLC03C3.3428.63SOD-323
GBLC05C5631.83SOD-323
GBLC08C88.531.83SOD-323
GBLC12C1213.3453SOD-323
GBLC15C1516.7453SOD-323
GBLC18C1820563SOD-323
GBLC24C2426.7563SOD-323
SD033.34193SOD-323
SD0556193SOD-323
SD0888.518.33SOD-323
SD121213.318.33SOD-323
SD151516.718.53SOD-323
SD18182018.53SOD-323
SD242426.728.63SOD-323
SD03C3.3428.63SOD-323
SD05C5631.83SOD-323
SD08C88.531.83SOD-323
SD12C1213.3453SOD-323
SD15C1516.7453SOD-323
SD18C1820563SOD-323
SD24C2426.7563SOD-323
SESLC3V3D323-2U3.34193SOD-323
SESLC5VD323-2U56193SOD-323
SESLC8VD323-2U88.518.33SOD-323
SESLC12VD323-2U1213.318.33SOD-323
SESLC16VD323-2U1616.718.53SOD-323
SESLC18VD323-2U182018.53SOD-323
SESLC24VD323-2U2426.728.63SOD-323
SESLC3V3D323-2B3.3428.63SOD-323
SESLC5VD323-2B5631.83SOD-323
SESLC8VD323-2B88.531.83SOD-323
SESLC12VD323-2B1213.3453SOD-323
SESLC16VD323-2B1616.7453SOD-323
SESLC18VD323-2B1820563SOD-323
SESLC24VD323-2B2426.7563SOD-323
PESD5V0V1BL57.812.513SOD-882